Srečanje podpornega okolja regije Posavje

Srečanje podpornega okolja regije Posavje Foto: CPT Krško

Center za podjetništvo in turizem Krško je v januarju 2018 postal tudi točka SPOT svetovanje Posavje. V okviru programa SPOT je v ponedeljek, 17. decembra 2018, organiziral srečanje vseh podpornih institucij v regiji, ki delujejo na področju podjetništva, izobraževanja in zaposlovanja.

Srečanje je bilo namenjeno krepitvi in nadgradnji medsebojnega sodelovanja ter izmenjavi izkušenj regijskih podpornih institucij. Udeležili so se ga predstavniki regijskih organizacij (GZS Posavje, Upravne enote, Ajpesa, Zavoda za zaposlovanje, Občin, lokalnih podjetniških in turističnih centrov), ki se pri svojem delu srečujejo s podjetniki in potencialnimi podjetniki.

V uvodu je Mateja Jurečič, SPOT svetovalka iz Centra za podjetništvo in turizem Krško, predstavila nacionalni sistem SPOT ter nabor aktivnosti, ki jih v okviru programa brezplačno izvajajo za podjetnike in mala ter srednja podjetja, dijake, študente in brezposelne, ki se uvrščajo v kategorijo potencialnih podjetnikov. V nadaljevanju je Karmen Levak, tudi SPOT svetovalka iz Centra za podjetništvo in turizem Krško, predstavila izvedene aktivnosti in dosežke prvega leta delovanja točke SPOT ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, prednostne usmeritve za naprej in možnosti sodelovanja podpornega okolja v sklopu SPOT Svetovanje Posavje. Poudarjeno je bilo, da točka SPOT, pri izvajanju aktivnosti, z nekaterimi podpornimi institucijami že aktivno sodeluje. Namen pa je, da se poveže z vsemi podpornimi institucijami v regiji, s katerimi bi lahko skupno sodelovanje doprineslo še boljše rezultate ter okrepilo podporo in pomoč ciljnim skupinam, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi v regiji.

Sledila je delavnica namenjena krepitvi medsebojnega razumevanja, kar vodi k še večji poslovni odličnosti. Praksa dokazuje, da ljudje tako v poslovnih situacijah kot na vseh področjih našega življenja, potrebujemo pravila medsebojne komunikacije. Doživeto delavnico na temo »Poslovni bonton in poslovna odličnost«, je vodila izjemna poznavalka bontona in poslovnega protokola ga. Bojana Košnik Čuk iz podjetja Bonton d.o.o.

Dogodek je bil zaključen z razpravo na temo izmenjava izkušenj regijskih podpornih institucij in kako bi lahko s povezovanjem izboljšali kvaliteto storitev, ki ji nudimo podporne institucije našim ciljnim skupinam. S strani prisotnih je bil podprt tudi interes, da se takšna srečanja organizirajo tudi v prihodnje.

Center za podjetništvo in turizem Krško - SPOT Svetovanje Posavje


Poglejte tudi

Pošljite novico