Aneks Infre in Vlade, veljavnost pogodbe do 4. julija 2025

Aneks Infre in Vlade, veljavnost pogodbe do 4. julija 2025 Foto: arhiv ePosavje

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je Vlada Republike Slovenije z Javnim podjetjem Infra izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o., sklenila Aneks št. 5 k Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Vlada je za podpis aneksa pooblastila ministra za okolje in prostor Jureta Lebna.

Do 2025 predvideno dokončanje hidroelektrarne Mokrice

"Na podlagi sklepa vlade 1. julija 2005 sta Republika Slovenija, ki jo je zastopalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter javno podjetje Infra d. o. o., 4. julija 2005 podpisali Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, katere veljavnost je potekla 4. julija 2015. K pogodbi so bili sklenjeni štirje aneksi za podaljšanje roka. Zadnji je bil na podlagi sklepa vlade s 13. decembrom 2017 podpisan 19. decembra 2017, s katerim je bila veljavnost pogodbe podaljšana za eno leto tako, da veljavnost pogodbe izteče 31. decembra 2018," dodajajo v sporočilu.

Veljavnost pogodbe podaljšana do 4. julija 2025

In kakor še pravijo, "pogodba med drugim določa, da se rok veljavnosti pogodbe podaljša za enako obdobje, če javno podjetje ne krši bistvenih sestavin pogodbe. Ker javno podjetje v času veljavnosti pogodbe pri izvajanju dejavnosti ni kršilo bistvenih sestavin pogodbe in ker javno podjetje aktivno izvaja obveznosti, ki so predmet gospodarske javne službe, se veljavnost pogodbe podaljša do 4. julija 2025, v tem času je predvideno dokončanje še zadnje hidroelektrarne na tem odseku, to je HE Mokrice."

(eP)


Poglejte tudi

Pošljite novico