"Izgradnja hidroelektrarne Brežice je v zaključni fazi"

"Izgradnja hidroelektrarne Brežice je v zaključni fazi" Foto: he-ss.si

Kakor sporočajo iz družbe HESS, je izgradnja hidroelektrarne Brežice v zaključni fazi, saj potekajo le še manjša gradbeno obrtniška dela in končne zunanje ureditve na levem bregu elektrarne.

Prevzem vseh treh agregatov po dvigu gladine v akumulacijskem jezeru

"Agregata 1 in 2 sta začasno prevzeta na znižani koti akumulacijskega bazena, na tretjem agregatu poteka 60 - dnevno pogodbeno poskusno obratovanje, ki se je pričelo 26. maja 2017. Po dvigu gladine na nominalno koto in ponovitvi zagonskih preizkusov na nazivni moči, sledi končni prevzem vseh treh agregatov," pravijo v sporočilu.

Začetek poskusnega obratovanja ostaja nespremenjen

Kot še dodajajo, "trenutno poteka predaja in prevzem rezervnih delov hidromehanske, turbinske in generatorske opreme, vzpostavljeno je že tehnično varovanje objekta, seizmični, tehnični in okoljski monitoring. Rok za izvedbo tehničnega pregleda in začetek poskusnega obratovanja HE Brežice ostaja nespremenjen ter je predviden za konec septembra 2017."

(bš, he-ss.si, eP)


Poglejte tudi

Pošljite novico