HE Brežice: Akumulacijski bazen se že polni...

HE Brežice: Akumulacijski bazen se že polni... Foto: he-ss.si

Kot so sporočili iz družbe HESS, na hidroelektrarni Brežice potekajo le še manjša obrtniška dela in končne zunanje ureditve, tako da objekt skupaj z okolico dobiva končno podobo.

Konec julija se je končalo poskusno obratovanje agregata 3

Polnitev akumulacijskega bazena že poteka

"Vsi trije agregati so začasno prevzeti na znižani koti akumulacijskega bazena, saj se je na agregatu 3, 27. julija 2017 zaključilo 60 - dnevno pogodbeno poskusno obratovanje. Po dvigu gladine na nominalno koto, polnitev akumulacijskega bazena že poteka in ponovitvi zagonskih preizkusov na nazivni moči, sledi končni prevzem vseh treh agregatov," pravijo v sporočilu.

Začetek poskusnega obratovnja nespremenjen: september 2017

Kot dodajajo, je v teku predaja in prevzem rezervnih delov hidromehanske, turbinske in generatorske opreme ter ostale elektro opreme. "Vzpostavljeno je tehnično varovanje objekta z okolico ter seizmični, tehnični in okoljski monitoring. Rok za izvedbo tehničnega pregleda in začetek poskusnega obratovanja HE Brežice ostaja nespremenjen ter je predviden za konec septembra 2017."

(bš)


Poglejte tudi

Pošljite novico