Spuščanje gladine akumulacije HE Brežice že poteka, previdno!

Spuščanje gladine akumulacije HE Brežice že poteka, previdno! Foto: ePosavje.com

Od 2. do predvidoma 14. aprila bodo zaradi testiranj regulacije jezovne zgradbe Nuklearne elektrarne Krško znižali gladino akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice s kote 153,00 m n. m. na koto 148,50 m n. m. (znižanje za 4,5 m).

Pričetek ponovega dviga predvidoma v torek, 10. aprila

Nazaj na normalno koto v soboto

"Nižanje vodne gladine že poteka, predvidena dinamika nižanja in dviga je do 100 cm/dan. V navedenem obdobju so možna nihanja pretokov reke Save na HE Krško, posledično tudi dolvodno od HE Brežice. Pričetek ponovnega dviga gladine je predviden za torek, 10. aprila 2018, in se bo zaključil s soboto, 14. aprila 2018," dodajajo v sporočilu.

Svetujejo previdnost!

Kot dodajajo, "vse občane in druge deležnike ponovno opozarjamo, naj bodo zaradi znižane gladine akumulacijskega bazena HE Brežice in nihanja nivoja in pretoka reke Save ter ponovnega dviga gladine v navedenem obdobju pri izvajanju svojih aktivnosti v bližini reke Save še posebej previdni in pozorni."

(bš, eP)


Poglejte tudi

Pošljite novico