Zapore ceste zaradi del na Podvinskem potoku (Sevnica)

Zapore ceste zaradi del na Podvinskem potoku (Sevnica) Foto: arhiv ePosavje

V nadaljevanju objavljamo sporočilo Občine Sevnica o zaporah prometa na celih ceste Breg - Okroglice in Breg - Jurklošter.

Med 4. februarjem in 15. marcem

Občina Sevnica obvešča o kratkotrajnih delnih in popolnih zaporah prometa na priključkih lokalne ceste, št. 372031 Breg–Okroglice in javne poti, št. 873491 Breg, h. št. 1C, na regionalno cesto RT-933/1193 Breg-Jurklošter, zaradi zapor odseka regionalne ceste na Bregu, med 4. februarjem in 15. marcem zaradi vzdrževalnih del na Podvinskem potoku.

(eP)


Poglejte tudi

Pošljite novico