Zaključek projekta Tistega lepega dne (FOTO)

Zaključek projekta Tistega lepega dne (FOTO) Foto: Valerija Hruševar

Kulturno Društvo Leskovec pri Krškem,je v petek v Osnovni šoli Leskovec zaključilo z izvajanjem igre Tistega lepega dne. Prve bralne vaje so imeli 23. januarja 2013, od prvih vaj do premiere so imeli skupno 38 vaj, z vajami pred posamezni gostovanji pa 53 vaj oz. povedano drugače 106 ur.

Sočasno, ko so eni vadili igranje, so drugi začeli z izdelavo kulis, izborom kostumov, pripravo reklamnega gradiva in vsega drugega, kar spada k takemu projektu. Velik del materiala so pridobili od domačih sponzorjev - družbe Metalika, d.o.o. iz Leskovca in Žage Arh iz Leskovca,sceno so izdelali člani KD Jure Kerin, Gašper Marinčič, Mateje Gačnik in članice rokodelske skupine,izbor kostumov je izvedla Aleksandra Tomažin, uniforme za vojake pa je zašil Miro Sevšek iz Leskovca pri Krškem.

V času od premiere do zaključka so izvedli 17 ponovitev, gostovali so v Krškem, Senovem, Podbočju, Radečah, Kopru, Dolenjskih Toplicah, Straži pri Novem mestu, Semiču, dvakrat pa so s predstavo gostovali tudi v sosednji Hrvaški. V času priprav na premiero >Tistega lepega dneTistega lepega dne< s papirja prestavili na oder, in verjetno tudi edini, ki jim je to uspelo kljub temu, da bi lahko na prste ene roke prešteli vaje, na katerih so bili prisotni vsi nastopajoči.

Valerija Hruševar

FOTOGRAFIJE (9)


Poglejte tudi

Pošljite novico