Krški gimnazijci v sodelovanju z družbo Kostak čistili Krško

Krški gimnazijci v sodelovanju z družbo Kostak čistili Krško Foto: Kostak d.d.

Dijaki prvih treh letnikov krške tehniške gimnazije so se v torek, 3. oktobra, v sodelovanju z družbo Kostak odpravili na oba bregova reke Save ter v okviru čistilne akcije »Očistimo Krško« pobirali odpadke na problematičnih območjih.

Družba Kostak v prizadevanjih za čisto življenjsko okolje in odgovornem ravnanju z naravo veliko pozornosti namenja sodelovanju s skupnostjo. Aktivnosti združuje v akciji »Vsak en korak,« v okviru katere potekajo različne ozaveščevalne akcije.

V sklopu sistema ravnanja z odpadki pripravljamo akcije, ki potekajo po različnih društvih in šolah. Veseli smo, da se je za akcijo odločila Gimnazija Krško in da so sodelovali pri urejanju našega okolja. Te akcije so pomembne tudi z vidika izobraževanja, saj mladi lahko vidijo, da kljub skrbnemu ravnanju z odpadki, na nekaterih mestih ti še vedno pristanejo v naravi.

 

Jože Leskovar, direktor sektorja Komunala v družbi Kostak


Mi nismo zgolj izobraževalna ampak tudi vzgojna institucija, česar se zavedamo in zato podpiramo akcije, kot je bila današnja. Tako naši dijaki pridejo v neposredni stik s čiščenjem mesta, v katerem delujemo.

 

Erna Župan Pirkovič, direktorica Šolskega centra Krško - Sevnica


Akcija, kot je današnja, bo prihodnje leto potekala po vsem svetu in se imenuje »World Cleanup 2018« (Očistimo svet 2018). Zdi se nam, da je vsak korak, ki ga naredimo v domačem okolju, še pomembnejši od tistega, ki ga storijo po svetu. Zato se na naši gimnaziji že nekaj let trudimo tudi z akcijo »Smetožerka,« v okviru katere vsako leto v sodelovanju z družbo Kostak očistimo eno divje odlagališče.

 

Alenka Špan, pobudnica akcija Očistimo Krško in profesorica na Tehniški gimnaziji Krško 


Krški gimnazijci so ob torkovi akciji pobirali odpadke na območjih pri trgovskih središčih v Žadovinku, pri nekdanji tovarni Labod, železniški postaji, ribniku in trim stezi na Resi ter ob cesti od tovarne Vipap proti Vrbini, očistili pa so tudi nekaj avtobusnih postaj. Opazili smo, da na javnih površinah ni bilo veliko odpadkov, povsem drugače pa je bilo v bližini trgovskih središč in na zasebnih zemljiščih, kjer so se ponekod pojavljale večje količine embalaže in ostalih odpadkov. Občane in obiskovalce zato prosimo, da pomislijo na okolje, preden odpadke zavržejo v naravo in jih namesto tega odložijo v katerega od ekoloških otokov ali zabojnikov za odpadke. S tem vsak stori svoj korak za čisto okolje. 

Na območju Krškega in Kostanjevice na Krki je sicer postavljenih že več kot 300 ekoloških otokov, ločeno se zbere že več kot 60 odstotkov vseh odpadkov, po obdelavi pa se zgolj 5 odstotkov odloži na odlagališče. Skupaj je bilo v akciji Očistimo Krško zbranih približno 700 kg odpadkov.

Kostak d.d.

FOTOGRAFIJE (29)


Poglejte tudi