Krčani bi raje bazen kot knjižnico

Krčani bi raje bazen kot knjižnico Grafika: krsko.si

Občina Krško je pri družbi Episcenter naročila dokument z naslovom Raziskava zadovoljstva z delom občinske uprave, november 2010.

V četrtkovem popoldnevu odpiramo prve ugotovitve iz raziskave, v kateri je sodelovalo 306 občank in občanov občine Krško. V tokratnem zapisu prinašamo rezultate nekaj aktualnih vsebin, v petek pa bomo predstavili rezultate zadovoljstva z delom krške občinske uprave, delovanja javnih gospodarskih služb in ostalih zanimivosti.

Raje bazen kot knjižnica

"V nadaljevanju smo želeli izvedeti ali je športno rekreativni center s pokritim bazenom ali nova knjižnica objekt, kateremu bi anketiranci pri gradnji dali prednost, vprašali smo jih: V občini Krško je načrtovana gradnja novega športno rekreacijskega centra s pokritim bazenom in gradnja nove knjižnice. Kateri od teh investicij bi bilo po vašem mnenju potrebno dati prednost pri gradnji," so zapisali v rezultatih raziskave. In kaj so ugotovili?

Bazen : Knjižnica = 68% : 26%

Približno dve tretjini (68 %) vprašanih daje prednost športno rekreacijskemu centru s pokritim bazenom pred knjižnico, katera je prioriteta za 26 % anketirancev. "Neodločenih glede tega vprašanja je 6 % anketiranih," še piše v rezultatih.

Za knjižnico največja podpora pri 10 let, za bazen 31-45 let

Če povemo v številkah, 112 žensk in 96 moških za športno rekreacijski center - 58 žensk in 28 moških za knjižnico, 5 žensk in 13 moških pa svojega odgovora še ne ve. Najvišjo podporo (slabih 35%) ima nova knjižnica v starostni skupini 18-30 let, športno rekreacijski center na območju nekdanjega olimpijskega bazena pa ima podporo dobrih 71% v starostni skupini 31-45 let.

Dela Medobčinskega inšpektorata ne pozna dobrih 75% vprašanih

Prav tako je pomenljiv rezultat, da dobrih 75% vprašanih (natančnih 231) ni seznanjeno z delom Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občin Brežice, Bistrica ob Sotli, Krško, Radeče in Sevnica.

Povprečna ocena: Niti niti

Tisti, ki so seznanjeni z delom Medobčinskega inšpektorata, so delu redarjev podali povprečno oceno 3,17, "kar pomeni, da anketiranci, ki so seznanjeni z njihovim delom, v povprečju niso niti zadovoljni niti nezadovoljni."

(bš, eP)

 


Poglejte tudi