Ogled sevniške turistične ponudbe iz prve roke

Ogled sevniške turistične ponudbe iz prve roke Foto: arhiv ePosavje

V sklopu priprave strategije razvoja turizma občine Sevnica za obdobje 2019–2024 so pripravljavci strategije – brežiška Fakulteta za turizem, Občina Sevnica in KŠTM Sevnica – pripravili dve strokovni ekskurziji, namenjeni obisku ter spoznavanju turistične ponudbe in ponudnikov na prostranem območju sevniške občine na obeh bregovih reke Save.

Udeleženci ekskurzij so strnili mnenje, da je bilo druženje koristno in poučno, najbolj pomembno pa je povezovanje, nova poznanstva in krepitev nadaljnjega sodelovanja. Prva ekskurzija je zajemala obisk Turistično informativne pisarne in Turistične agencije Doživljaj v Sevnici z nadaljevanjem ogledov Kmetije Gnidica v Lončarjevem Dolu, Hostla Trimček na Blanci, Turistične kmetije Grobelnik v Podvrhu, Ajdovskega gradca, Kmetije Jazbec v Drožanju, Vinske kleti Mastnak v Krakovem, Lisce, Turistične kmetije Močivnik na Okroglicah ter Kmetije Zakrajšek v Šentjurju na Polju.

Plan druge ekskurzije je bil sestavljen iz naslednji programskih točk: ogleda Gradu Sevnica z animacijo društva Sevniški graščaki, ogleda Dolinškovega kozolca na Šmarčni, obiska Gostilne Repovž v Šentjanžu, Hiše vina Kamenško, obiska prodajalne Gabaroni in Urban v Gabrijelah, pa Vinskega dvora Deu na Malkovcu, vinarstva Domaine Slapšak na Telčah, Gostilne Janc na Studencu in Hotela Ajdovec v Sevnici.

V sklopu izdelave Strategije razvoja turizma občanke in občane še vedno vabimo k interaktivnemu sodelovanju pri pripravi strateškega dokumenta na področju razvoja in trženja turizma in z njim povezanih dejavnosti. Vabljeni, da izpolnite projektni list in nam posredujte vaše projektne ideje, ki jih želite udejanjiti v naslednjih petih letih na področju turizma ter kakovosti življenja na območju občine Sevnica.

Ideje bodo umeščene v akcijski načrt, kar posledično pomeni lažje izvajanje aktivnosti, saj bodo prepoznane in na ta način sestavni del strategije razvoja turizma. Projektni list je dostopen na spletni strani Občine Sevnica pod rubriko Strategija razvoja turizma.

Občina Sevnica

 


Poglejte tudi