Prvi kongres Slovenskega lesnega združenja SLOLES

Prvi kongres Slovenskega lesnega združenja SLOLES Foto: arhiv ePosavje

Slovensko lesno združenje Sloles, ki združuje podjetja z dejavnostjo proizvodnje žaganega lesa ter drugih lesnih proizvodov in nadaljnje obdelave žaganega lesa v polizdelke, ter podjetja, ki opravljajo dejavnost trgovine z žaganim lesom in lesnimi polizdelki, je v četrtek na Malkovcu pripravilo svoj prvi kongres. Zbranim so spregovorili predstavniki nekaterih ministrstev, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Biotehniške fakultete, Slovenskega podjetniškega sklada in drugih ustanov ter podjetij s področja gozdarstva, lesarstva in okolja.

Kongresa so se udeležili tudi predstavniki hrvaške lesnopredelovalne industrije. Na kongresu so spregovorili o ukrepih za spodbudo gospodarjenju z gozdovi in primarni predelavi lesa, o regijskem certificiranju gozdov po sistemu PEFC, o povezovanju panožnih združenj v gozdno lesni verigi, o programu razvoja podeželja, o financiranju in vzpodbudam podjetjem ter končnim potrošnikom. Naravne in družbene specifike in tradicija lesnopredelovalne industrije je bila predstavljena tudi s strani Občine Sevnica.

V zaključku kongresa je bila predstavljena vzpostavitev skupne platforme slovenske gozdno lesne verige. Prizadevanja Zavoda Sloles in prvega kongresa tega slovenskega lesnega združenja so namenjena povečanju prepoznavnosti in pomena lesnopredelovalne industrije.

Občina Sevnica


Poglejte tudi