Začetek obnove Cankarjeve ulice, zapora v spodnjem delu

Začetek obnove Cankarjeve ulice, zapora v spodnjem delu Grafika: ePosavje

V ponedeljek, 26. novembra 2018, se bo začela prva faza rekonstrukcijskih del na Cankarjevi ulici v Krškem. Izvajalci del sporočajo, da se bo faznost gradbenih in ostalih del ter delne in popolne zapore posameznih odsekov izvajala skladno in na način kot je bilo javno predstavljeno stanovalcem na tem območju 23. oktobra v sklopu celotne predstavitve projekta na sedežu Občine Krško.

Prva faza v spodnjem delu ulice - do konca januarja

Celovito urejena nova komunalna infrastruktura

"Prva faza bo potekala v spodnjem delu ulice, in sicer od 26. novembra 2018 do konca januarja 2019. V sklopu projekta rekonstrukcije bo celovito urejena nova komunalna infrastruktura (vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija), javna razsvetljava ter širokopasovne povezave," pravijo izvajalci del.

"Možne so spremembe predvidenega časovnega napredovanja"

Kot še dodajajo v sporočilu, "so možne tudi spremembe predvidenega časovnega napredovanja oziroma dokončanja izgradnje posameznih odsekov – odvisnost od vremenskih razmer in ostalih nepredvidenih okoliščin med samo gradnjo. Prosimo za razumevanje, strpnost in upoštevanje spremenjenega prometnega režima v času izvajanja gradbenih del."

(bš, ep)


Poglejte tudi