Konservatorsko - restavratorski posegi na Gradu Sevnica (FOTO)

Konservatorsko - restavratorski posegi na Gradu Sevnica (FOTO) Foto: Občina Sevnica

V zadnjih letih so bila na Gradu Sevnica in v njegovi širši okolici v skrbi za ohranitev tega edinstvenega kulturnega objekta opravljena številna prenovitvena dela. Grad je bil z letošnjim letom še dodatno olepšan, saj so bila opravljena konservatorsko-restavratorska dela na kamnitih elementih atrija gradu ter obnovljene stenske in stropne poslikave na hodnikih gradu. Javna predstavitev opravljenih posegov je potekala včeraj, 28. novembra.

Konservatorsko-restavratorska dela so potekala pod strokovnim nadzorom celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, v imenu katere je navzoče pozdravila vodja enote Danijela Brišnik. Vsebino konservatorsko-restavratorskih del je opravilo podjetje Gnom d. o. o. iz Ljubljane. Strokovno razlago s predstavitvijo opravljenih posegov je ob fotografijah in ob ogledu po grajskih prostorih podal direktor Jože Drešar.

Župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek sta se kot predstavnika lastnika in skrbnika gradu za sodelovanje pri izvedbi zahvalila Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije in celjski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Skupna vrednost ureditev je znašala 52 tisoč evrov; 32 tisoč evrov so znašala proračunska sredstva občine, 20 tisoč evrov pa je za izvedbo namenilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Izrazila sta zadovoljstvo nad dejstvom, da grajski zidovi nikoli ne samevajo. Bogatijo jih razni koncerti, razstave, protokolarni dogodki, poroke, jubileji, poslovni dogodki. Prostor nudi grajskemu lutkovnemu gledališču, delovanju Rotary kluba Sevnica in drugim, v sklopu grajskega kompleksa je tudi grajski vinograd z vinsko kletjo in vinoteko, kavarna, v bližini so čebelarski dom, čebelnjak in druge dopolnitvene dejavnosti. Pod gradom je znamenita Lutrova klet, ki s svojimi freskami sodi med najlepše renesančne umetnostne spomenike na Slovenskem. Romantična podoba iz 19. stoletja je bila pred nekaj leti z obsežno investicijo povrnjena tudi grajskemu parku s širšo okolico.

Tudi izvedba konservatorsko restavratorskih posegov na gradu Sevnica ima več pomembnih učinkov: ohranitev pomembnih varovanih lastnosti gradu in estetskega izgleda, s tem pa tudi zanimanje tako laične kot tudi strokovne javnosti za elemente in ponudbo v gradu.

Ob tej priložnosti je bila odprta pregledna razstava večjih posegov na Gradu Sevnica v zadnjem obdobju. Razstava je bila pripravljena v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Celje, in Posavskim muzejem Brežice.

Z izbranimi melodijami je dogodek glasbeno obogatila flavtistka Zala Plazar ob spremljavi pianistke Pandeline Atanasove iz Glasbene šole Sevnica.

Občina Sevnica

FOTOGRAFIJE (13)


Poglejte tudi