(FOTO) Ustanovna seja novega Občinskega sveta Občine Krško

(FOTO) Ustanovna seja novega Občinskega sveta Občine Krško Foto: Občina Krško

Na ustanovni seji se je v ponedeljek v Dvorani v parku sestal Občinski svet Občine Krško v novi sestavi, na kateri so potrdili mandate članom Občinskega sveta in sprejeli ugotovitev o izvolitvi mag. Mirana Stanka za župana za mandatno obdobje 2018 – 2022. Vodenje seje je prevzel najstarejši svetnik v novem sestavu Franc Lekše.

Kot sta uvodoma v poročilu o izidu splošnih volitev članov Občinskega sveta Občine Krško povedala predsednik Občinske volilne komisije Bojan Trampuš in predsednica Posebne občinske volilne komisije Simona Lubšina, so bili v Občinski svet Občine Krško za mandatno obdobje 2018 – 2022 izvoljeni v prvi volilni enoti Vlado Grahovac in Franc Bogovič (oba SLS), Robert Kostevc (SMC), Milena Bogovič Perko (SDS) in Anton Petrovič (SD). V drugi volilni enoti Jože Slivšek in Mojca Železnik (oba SLS), Aleš Zajc (SMC), Vlado Bezjak (DESUS) in Matjaž Gomilšek (SDS). V tretji volilni enoti mag. Miran Stanko (SLS) (zaradi sklepa o prenehanju mandata kot članu Občinskega sveta ima možnost mandat prevzeti naslednja kandidatka na listi SLS v tej volilni enoti Jožica Mikulanc), Boštjan Pirc (SLS), Dušan Dornik in Tajana Dvoršek (SMC), Aljoša Preskar (NSi), Jože Žabkar (SDS), mag. Aleš Suša (Levica), mag. Nataša Šerbec (SD) in Dušan Šiško (SNS). V četrti volilni enoti Ana Somrak, Franc Lekše, Damjan Mežič in Kristina Ogorevc Račič (vsi SLS) in Jože Olovec (SDS). V peti pa Damjana Pirc (Dobra država), Janez Barbič (SLS), Zdravko Urbanč (SDS), Silvo Krošelj (SD) in Luka Gramc (ROK); za predstavnika romske skupnosti pa Moran Jurkovič.

Najstarejši svetnik Franc Lekše je ob potrditvi mandata županu mag. Miranu Stanku slovesno predal župansko verigo kot mestno insignijo z grbom Občine Krško, ki predstavlja simbol odgovornosti izvoljene osebe občanom in se uporablja ob slovesnih priložnostih.

Župan mag. Miran Stanko je po slavnostni prisegi v nagovoru občinskim svetnicam in svetnikom poudaril, da je odgovornost vseh članov občinskega sveta, da s sodelovanjem in povezovanjem delujejo za dobro občank in občanov ter da s ciljem nadaljnjega razvoja občine sprejemajo modre odločitve.

Občina Krško

FOTOGRAFIJE (19)


Poglejte tudi