Leta 2018 v Posavju 638 izrednih dogodkov, precej manj kot v 2017

Leta 2018 v Posavju 638 izrednih dogodkov, precej manj kot v 2017 Grafika: ePosavje

Na območju Posavja so v letu 2018 zabeležili 638 izrednih dogodkov, največ se jih je zgodilo v občini Krško (267), najmanj v občini Kostanjevica na Krki (8). Podrobnejši pregled po občinah in mesecih si lahko pogledate v nadaljevanju zapisa:

Izredni dogodki v Posavju v letu 2018

V primerjavi z letom 2017 je v lanskem letu opazno padlo število izrednih dogodkov in intervencij. V letu 2017 so namreč na Regijskem centru zabeležili 842 izrednih dogodkov, lani k sreči le 638. Tudi v tokratni statistiki najdemo, da sta bila najbolj obremenjena poletna julij in avgust (skupaj 189 izrednih dogodkov, za manjše številke je poskrbela tudi narava, saj v lanskem letu v Posavju silam iz sistema zaščite in reševanja ni bilo potrebno posredovati ob večji naravni nesreči, nismo imeli ne močnejših neurij, ne poplav.

Najmanj intervencij v decembru

Še najmanj intervencij je bilo v novembru in decembru, ko jih je bilo 51 in kar je skupaj skoraj toliko, kot so jih zabeležili le v oktobru. Lani so v občini Krško zabeležili 267 izrednih dogodkov (331 v letu 2017), v občini Brežice 229 (304), v občini Sevnica 134 (182) in v kostanjeviški občini le 8 (25 v letu 2017).

Preglednica po mesecih:

  Krško Brežice Sevnica KnK SKUPAJ 
januar 13 11 9 / 33
februar  26 25 14 / 65
marec  23 17 7 1 48
april 21 13 14 / 48
maj 14 19 15 / 48
junij 29 20 12 4 65
julij 42 21 15 2 80
avgust 31 43 15 / 89
september 21 27 11 59
oktober 23 14 14 1 52
november  13 12 4 / 29
december 11 7 4 / 22
SKUPAJ 267 229 134 8 638

Izredni dogodki v Posavju v letu 2017

(bš)


Poglejte tudi