Sevnica: Javni poziv za uporabo šotora v letu 2019

Sevnica: Javni poziv za uporabo šotora v letu 2019 Foto: arhiv ePosavje

V občini Sevnica so s strani društev, organizacij in drugih posameznikov skozi leto organizirane razne prireditve, mnoge od njih tudi na prostem. Želja in interes lokalne skupnosti je v pomoč pri izvedbi prireditev omogočiti tudi čim boljšo dostopnost javne infrastrukture.

Obstoječo opremo, ki si jo je možno izposoditi preko KŠTM Sevnica, je Občina Sevnica že v letu 2015 dopolnila z možnostjo uporabe prireditvenega šotora in druge pripadajoče opreme. Vsako leto je za uporabo mobilnega montažnega šotora za prireditve v tekočem letu izveden javni poziv. V teku je javni poziv za letošnje leto, vsa dokumentacija je na voljo na spletnih straneh www.obcina-sevnica.si in www.kstm.si . Rok za oddajo vloge je 31. januar 2019.

Občina Sevnica


Poglejte tudi