Spodbujanje uporabe OVE v kombinaciji s hranilniki energije

Spodbujanje uporabe OVE v kombinaciji s hranilniki energije Foto: Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru

V zadnjem desetletju se je tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropski uniji precej pozornosti namenilo večanju deleža obnovljivih virov energije (OVE) v končni rabi energije.

Projekt StoRES (originalni naslov: Promotion of higher penetration of distributed PV through storage), v katerem Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru sodeluje s partnerji iz sedmih držav območja Sredozemlja (Slovenija, Grčija, Ciper, Italija, Francija, Španija, Portugalska), zlasti preko izkušenj z vzpostavitvijo in delovanjem pilotnih sončnih elektrarn v kombinaciji s hranilniki energije išče rešitve, s katerimi bi lahko tudi v bodoče motivirali prebivalce, podjetja oz. lastnike objektov za nove investicije v gradnjo sončnih elektrarn in drugih sistemov obnovljivih virov energije primarno za lastne potrebe objekta.

Glavni izziv projekta StoRES je poiskati rešitve za čim intenzivnejše vpeljevanje OVE, predvsem fotovoltaike (PV), v energetsko mešanico na otokih, posameznih objektih in podeželskih območjih v Sredozemlju, ne da bi pri tem ogrozili stabilnost omrežja. Glavni cilj projekta StoRES je povečati delež samooskrbe z integracijo optimalnih rešitev za shranjevanje energije. Testiranja na različnih pilotnih lokacijah, vključevanje pomembnih deležnikov v energetiki v projekt in upoštevanje lokalnih posebnosti za optimizacijo omogočajo postopno premagovanje obstoječih ovir v zvezi z zanesljivostjo dobave električne energije. Poleg tega pričakujemo, da bo razvoj in integracija predlaganih rešitev na stanovanjskih in skupnostnih ravneh ter uporaba različnih scenarijev politik postopoma odpravljala tako tehnične kot tudi regulatorne, ekonomske in administrativne ovire povezane z integracijo hranilnikov v omrežje in objekte ter razširila praktično znanje o tej tehnologiji. Pomanjkljivosti v zvezi s spreminjajočo proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn in rešitve za večanje njihovega deleža v mešanici energetskih virov se obravnavajo vzporedno z ohranjanjem nemotenega delovanja električnega omrežja. V Sloveniji smo pilotni hranilnik električne energije instalirali k obstoječi sončni elektrarni za samooskrbo v garaži stanovanjske hiše izbrane na javnem razpisu v občini Slovenska Bistrica. Na spodnji sliki je na enem mestu nameščena vsa oprema, ki je potrebna za obratovanje sončne elektrarne na strehi hiše v kombinaciji z baterijo (na sliki komponenta spodaj sive barve) za maksimiranje samooskrbe, pri čemer je koncept zastavljen tako, da omogoča bodoče razvojne nadgradnje.

Projekt StoRES je sofinanciran iz EU programa Mediteran (MED), začel se je 1. novembra 2016, njegov zaključek pa je predviden meseca maja letos. Vabimo vse zainteresirane uporabnike električne energije, ki bi želeli postaviti svoj lasten sistem za samooskrbo z energijo, vendar o tem ne vedo dovolj, da pošljejo vprašanja na info@stores.si.

izr. prof. dr. Peter Virtič


Poglejte tudi