Pripravili prvo vajo kibernetske varnosti v jedrskih objektih

Pripravili prvo vajo kibernetske varnosti v jedrskih objektih Foto: arhiv ePosavje

Kot so sporočili z Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, so pripravili prvo državno vajo kibernetske varnosti v jedrskih objektih KIVA2019. Pri vaji so sodelovali ključni deležniki v jedrskem sektorju: upravljavec jedrskega objekta, upravni organ za jedrsko varnost, tehnično podporne organizacije in dobavitelji računalniške opreme.

"Na tem področju še mnogo izzivov, s katerimi se moramo soočiti"

"Poleg omenjenih so bili na vaji prisotni še zunanji opazovalci: predstavnik vodstva Fakultete za varnostne vede, predstavnica Ministrstva za notranje zadeve in predstavnik Ministrstva za javno upravo – Direktorata za informatiko. Vaja je nastala na podlagi dolgoletnih izkušenj URSJV na omenjenem področju in raziskavi doktorskega študenta Fakultete za varnostne vede Sama Tomažiča," pravijo v sporočilu.

Z vajo so preverili interne postopke, komunikacijo, poročanje in nudenje pomoči

Kakor dodajajo, je bil glavni cilj vaje preveriti ustreznost v raziskavi izdelanega modela odziva na kibernetske napade v jedrskih objektih. Z vajo so preverili obstoječe interne postopke deležnikov, medsebojno komunikacijo, poročanje, nudenje pomoči in sodelovanje v primeru kibernetskega napada na jedrski objekt. "Vaja je pokazala, da je na tem področju še mnogo izzivov, s katerimi se moramo soočiti," pravijo na URSJV.

Sodelujoči si v prihodnje želijo še več tovrstnih dogodkov

"Po koncu vaje je sledila podrobna analiza, kjer se je povzelo mnenja vseh udeležencev. Udeleženci so med vajo validirali in verificirali pripravljen model, izpostavili šibke točke in predlagali možne izboljšave. Soglasno je bila prepoznana potreba po harmonizaciji odziva ključnih deležnikov in določitvi ustreznih protokolov. Vsi sodelujoči so vajo pozdravili in si v prihodnje želeli še več tovrstnih dogodkov. KIVA2019 predstavlja dobro odskočno desko za nadaljevanje tovrstnih vaj, saj kibernetski napadi postajajo vedno bolj pogostni, sofisticirani, napadalci pa vedno bolj motivirani in usmerjeni tudi v jedrski sektor," še dodajajo v sporočilu.

(bš, eP)


Poglejte tudi