Rušitev belilnice v Krškem: V nekaj sekundah za zgodovino (VIDEO)

Rušitev belilnice v Krškem: V nekaj sekundah za zgodovino (VIDEO) Foto: ePosavje.com

Nekaj minut po 15. uri je v Krškem sprva počilo, nato pa se je še pošteno zakadilo. V zgodovino so poslali objekt belilnice na območju tovarne papirja Vipap na Vidmu in tako smo se po kislinskem stolpu septembra 2010 zdaj poslovili še od enega objekta iz sklopa proizvodnje celuloze.

  POGLED Z NARPLA


  POGLED Z VIDMA

 Video: Ansat TV

Tovarniška hala na dobrih 2000 kvadratnih metrov 

Med 15 in 20 metrov v višino

Kot je povedal Rado Miloševič, strokovni vodja miniranja, so razstrelili staro tovarniško halo na dobrih 2000 kvadratnih metrih površin in med 15 do 20 metrov višine. Pred miniranjem je povedal, da so priprave na miniranje potekale zadnje dva tedna. "Vse je tako kot smo predvideli po načrtu," je dodal Miloševič. Po njegovih besedah je bila zaščita objekta zelo zahtevna, zraven je namreč objekt Poklicne gasilske enote Krško, a so jo primerno zaščitili s filci.

"Dokončanje projekta pričakujemo do konca marca"

"Z rušenjem se nadaljuje faza odstranitve belilnice. Nepremično smo od družbe Vipap kupili v letu 2017 za 139.000 evrov. Za samo rušitev bomo namenili 152.000 evrov in po miniranju mora izvajalec odstraniti ves material in porušiti temelje, na koncu nas tu čaka javna površina s tamponskim nasutjem. Dokončanje projekta pričakujemo do konca marca," je ob tem povedal Mitja Kožar, vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja na Občini Krško.

Z rušenjem se nadaljuje faza odstranitve belilnice. Nepremično smo od družbe Vipap kupili v letu 2017 za 139.000 evrov. Za samo rušitev bomo namenili 152.000 evrov in po miniranju mora izvajalec odstraniti ves material in porušiti temelje.

 

 

Mitja Kožar, vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja na Občini Krško.

"Širitev objekta za potrebe krških poklicnih gasilcev"

"Občina Krško je v letošnjem letu začela s širitvijo objekta za potrebe Poklicne gasilske enote in Prostovoljnega gasilskega društva Videm, hkrati pa na območju starega bazena umeščamo regijski vadbeni poligon," pa je povedala Melita Čopar, direktorica občinske uprave na Občini Krško.

  POGLED Z NARPLA


Prostor za gasilske aktivnosti

Gasilski vadbeni poligon

Porušitve stare belilnice, rumene stavbe na južni strani prostorov Poklicne gasilske enote Krško, se najbolj veselijo krški poklicni gasillci, saj se bo po sprostitvi tega prostora na Tovarniški ulici lahko začel projekt širitve in dograditve sedanjih že premajnih garaž.

Izgradnja novih garaž za poklicne gasilce

"Naložba predvideva izgradnjo prizidka in obnovo gasilskega doma, ki bo zasnovan tako, da bo oblikovno in funkcionalno prilagojen okrepljeni vsebini. Poleg tega se zaradi potreb po novih in obnavljanju obstoječih znanj in veščin pojavlja potreba po uporabi ustreznih in primerno opremljenih kabinetih in učilnicah in potreba po dodatnih garažnih prostorih za gasilska vozila," so ob potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta v maju 2017 zapisali na Občini Krško.

  PRENOS S FACEBOOKA


  IZJAVE PRED RUŠENJEM


Sporočilo z Občine Krško

V torek popoldne ob 15. uri so v Krškem na območju nekdanje proizvodnje podjetja Vipap porušili objekt nekdanje belilnice, saj bo na tem območju v prihodnje urejen regijski poligon za usposabljanje gasilcev, Občina Krško pa bo v tem letu začela z deli širitve objekta Poklicne gasilske enote (PGE) Krško in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Videm ob Savi.

Občina Krško je za potrebe izgradnje regijskega poligona za usposabljanje gasilcev v letu 2017 odkupila zemljišča, v lanskem letu izdelala prostorski akt - Občinski podrobni prostorski načrt, ki določa celotno območje ob Vipapu, kjer se bo v letošnjem letu začela tudi širitev objekta Poklicne gasilske enote Krško in Prostovoljnega gasilskega društva Videm ob Savi.

V torek so porušili star objekt nekdanje belilnice podjetja Vipap. Občina je, kot je dejal Mitja Kožar, vodja oddelka za urejanje prostora in varstvo okolja, tako zagotovila pogoje za izgradnjo poligona, skupno pa je iz proračuna namenila nekaj več kot 300.000 evrov, in sicer 13.900 evrov za pripravo prostorskega akta,139.000 evrov za odkup zemljišča, za rušenje objektov pa nekaj več kot 152.000 evrov.

Vrednost naložbe širitve objekta PGE Krško in PGD Videm ob Savi je ocenjena na 2,1 milijona evrov neto. Občina Krško bo, kot je pojasnila direktorica občinske uprave Melita Čopar, v kratkem izvedla postopek izbire izvajalca gradbenih del, ki naj bi se začela v prvi polovici letošnjega leta, zaključila pa v letu 2021. Ureditev regijskega poligona za usposabljanje gasilcev bosta sofinancirala Občina Krško in Gasilska zveza Slovenije.

Občina Krško

 Foto: Občina Krško

(bš)

FOTOGRAFIJE (10)


Poglejte tudi