Skupna skrb za ohranjanje spomenikov oz. obeležij NOB

Skupna skrb za ohranjanje spomenikov oz. obeležij NOB Foto: Občina Krško

Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Krško Lojze Štih in direktorica Kulturnega doma Krško Darja Planinc so danes podpisali Pismo o nameri sodelovanja pri varstvu in upravljanju spomenikov oz. obeležij NOB na območju občine Krško. Tako bo skrb nad tovrstnimi spomeniki v občini celovito urejena, poudarjajo podpisniki.

Kot je uvodoma pojasnil župan občine Krško mag. Miran Stanko, je na območju občine Krško okoli sedemdeset spomenikov, spominskih plošč oz. spominskih obeležij iz obdobja NOB. Skrb za te spomenike je bila do sedaj ena pomembnejših nalog združenja borcev za vrednote NOB in kot je ob današnjem podpisu dejal predsednik krškega združenja NOB Lojze Štih, so s stanjem spomenikov lahko zadovoljni, saj so krajevne organizacije poskrbele, da ima vsak spomenik skrbnika, s tem pa so spomeniki pod nadzorom.

V občini Krško so že pred leti dosegli dogovor in z vsakoletnim razpisom za obnovo objektov kulturne dediščine občina v višini 40.550 evrov med drugim sofinancira tudi obnovo spomenikov NOB. Doslej so bili tako obnovljeni vsi spomeniki, potrebni obnove, zlasti večji, kot so Partizanska bolnišnica na Bohorju, Tehnika "France Prešeren" na Bohorju, osrednji spomenik izgnancem in drugim žrtvam vojnega nasilja v Brestanici, centralni spomenik na krškem pokopališču, spominski park (prvi krški borci) pri Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem, spomenik narodni herojinji Milki Kerin, spomenik v Dobravi - spomin na napad Cankarjeve in Šercerjeve brigade na vojaško letališče Cerklje ter nekaj manjših plošč in obeležij.

Današnji podpis pa je še korak naprej, saj bo s sodelovanjem tako lokalne skupnosti, Združenja borcev za vrednote NOB in Kulturnega doma Krško, Enote Mestnega muzeja Krško, skrb nad spomeniki celovito urejena. Občina Krško si bo prizadevala, da bo tudi v prihodnje financirala oziroma sofinancirala obnovo spomenikov v skladu z vsakokratnim letnim razpisom za sofinanciranje obnove in vzdrževanja kulturne dediščine in v skladu s sprejetim proračunom Občine Krško; hkrati pa preučila možnosti zavarovanja pomembnejših spomenikov, in v kolikor bo to možno in skladno z zakonskimi podlagami in pogoji za zavarovanje, posamezne spomenike, za katere bo urejeno lastništvo, tudi zavarovala. Kulturni dom Krško, Enota Mestni muzej Krško, si bo po besedah direktorice Darje Planinc prizadeval, da bo vodil evidenco spomenikov; hranil pridobljeno dokumentacijo o spomenikih in skrbel za predstavitve spomenikov javnosti.

Združenje borcev za vrednote NOB Krško je po besedah predsednika Lojzeta Štiha evidentiralo vse spomenike in bo vso zbrano dokumentacijo sproti posredovalo Kulturnemu domu Krško, Enoti Mestni muzej Krško; pripravili so gradiva za vnos v Geopedijo; skrbeli bodo za urejenost spomenikov in okolico le-teh; pripravili dokumentacijo za obnovo spomenikov in strokovno sodelovali z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine. Kot je poudaril Lojze Štih, želijo urediti tudi vprašanje lastništva.

Občina Krško

FOTOGRAFIJE (5)


Poglejte tudi