Sevniški čebelarji vabijo na predavanje dr. Petra Kozmusa

Sevniški čebelarji vabijo na predavanje dr. Petra Kozmusa Foto: arhiv ePosavje

Čebelarsko društvo Sevnica v sredo, 27. februarja, organizira na predavanje dr. Petra Kozmusa z naslovom »Vzreja matic na plemenilni postaji Podskalica v povezavi z ohranjanjem kranjske čebele«. Predavanje bo v dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica s pričetkom ob 17. uri.

Velik pomen skrbi za genetski material Reja čebel ima na sevniškem območju dolgo tradicijo, po zgledu slovenske. Slovenski čebelarji posedujemo zelo veliko in dragoceno dediščino, kranjsko čebelo, Apis millfera carnica. Reja kranjske čebele ni le darilo brez naložene odgovornosti, saj skrbimo za pester genetski material te podvrste medonosne čebele.

Ambicija čebelarskega društva Sevnica in več večjih, tudi profesionalnih čebelarjev je, da s koordiniranim delom večje skupine čebelarjev na zaokroženem področju vzrejamo najboljše lokalne matice. Odbira najboljših družin in kontrolirano plemenjenje vzrejenih matic je mogoča na območju, na katerem je z veliko verjetnostjo mogoče predvideti območja trotišč, kjer prihaja do oploditev matic. Za to vzrejo so primerna območja relativno ozkih in globokih dolin.

Tako možnost nam daje dolina Sevničine, ki je na severu omejena z grebenom Lisce, Male Lisce in Rudenika do Prapretnega in na jugu z Bohorjem Skalico, Migorjami in Zabukovjem.

Poleg naravnih danosti pa je osnova za uspeh plemenilne postaje tudi sodelovanje vseh čebelarjev v najmanj tri-kilometrskem pasu od plemenilne postaje. Pričakovanja društva je zato njihov odgovoren prispevek k odbiri in selekcijskem napredku lokalnega tipa čebele.

Čebelarsko društvo Sevnica


Poglejte tudi