BREŽICE: Gradnja novega mostu naj bi se začela v letu 2021

BREŽICE: Gradnja novega mostu naj bi se začela v letu 2021 Grafika: ePosavje

Na področju sodelovanja z državo Občina Brežice nadaljuje z usklajevanju za novi most čez reko Savo in za nadvoz Brezina. Gre za infrastrukturna objekta, ki bosta pripomogla tako pri zagotavljanju večje pretočnosti prometa kot pri razvoju gospodarstva.

Gradnja novega mostu naj bi se začela v letu 2021

Novi most čez Savo v Brežicah

Gradnja novega mostu čez Savo pri Čatežu naj bi se predvidoma začela v letu 2021, v letošnjem letu je predvidena parcelacija in odkup zemljišč. "Most se naj bi začel graditi sočasno z gradnjo hidroelektrarne Mokrice, oz. polnjenja jezera," ob tem pove brežiški župan Ivan Molan. Kot dodajajo, "imamo z Direkcijo redne sestanke in verjamem, da bo v letošnjem letu prišlo do pridobivanja dokumentacije in gradbenega dovoljenja, da bi z gradnjo lahko začeli v letu 2021."

Nadvoz v Brezini

Drugačna je zgodba z nadvozom v Brezini. "Pri nadvozu gre za ponovno projektiranje povezave med Krškim in Brežicami. Dosedanje projektiranje je na ministrstvu dobilo negativno mnenje. Treba bo iskati novo traso povezavo med Krškim in Brežicami," še dodaja Molan.

  VIDEOZAPIS


Ansat TV


Poglejte tudi