Participativni proračun 2020: Vabljeni na predstavitve

Participativni proračun 2020: Vabljeni na predstavitve Foto: arhiv ePosavje

Občina Krško je pred tremi leti občankam in občanom omogočila posredovanje predlogov in pobud preko spletne aplikacije Pobude občanov.

Z letošnjim letom pa želijo sodelovanje občanov še nadgraditi, zato bodo v marcu začeli s prvimi aktivnostmi za participativni proračun za prihodnje proračunsko leto 2020. Z jutrišnjim dnem bodo po posameznih krajevnih skupnostih občankam in občanom predstavili, kako bodo lahko sodelovali, kako bodo zbirali predloge, kako bo potekalo glasovanje, kdaj bodo predlogi uresničeni, … V torek, 12. marca, bodo ob 17. uri predstavitve potekale v Brestanici, na Raki in v Dolenji vasi, v sredo, 13. marca, prav tako ob 17. uri, na Senovem, v Podbočju in v Leskovcu pri Krškem, v četrtek pa v Krškem.

In sicer:

v torek, 12. marca 2019, ob 17. uri

  • za območje KS Brestanica in Rožno-Presladol v prostorih KS Brestanica, 
  • za območje KS Dolenja vas, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna in Zdole v večnamenskem domu v Dolenji vasi ter 
  • za območje KS Gora, Raka in Veliki Trn v prostorih KS Raka. 

V sredo, 13. marca 2019, prav tako ob 17. uri

  • za območje KS Koprivnica in Senovo v prostorih KS Senovo, 
  • za območje KS Podbočje in Veliki Podlog v kulturnem domu v Podbočju ter 
  • za območje KS Senuše, Leskovec pri Krškem in Krško polje v prostorih KS Leskovec pri Krškem (gasilski dom). 

V četrtek, 14. marca 2019, ob 17. uri pa

  • za območje KS mesta Krško v sejni sobi A Občine Krško. 

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da pri določanju o njegovi porabi sodelujejo občanke in občani, ki sami določijo, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne in kako želijo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v občini. Vsak lahko predlaga projekte, hkrati pa ima priložnost sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti izvajali. V proračunu Občine Krško za leto 2020 bo za participativni proračun predvidenih 140.000 evrov (na naslednji seji bo o višini odločal občinski svet). Sredstva iz participativnega proračuna pa bodo proporcionalno razdeljena na posamezna območja:

V proračunu Občine Krško za leto 2020 bo za participativni proračun predvidenih 140.000 evrov (na naslednji seji bo o višini odločal občinski svet). Sredstva iz participativnega proračuna pa bodo proporcionalno razdeljena na posamezna območja:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno - Presladol do 20.000 €
Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole do 20.000 € 
Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn do 20.000 €
Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo do 20.000 €
Območje 5: KS mesta Krško do 20.000 do 20.000 €
Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog  do 20.000 € 
Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje do 20.000 €

  MIRAN STANKO


  MELITA ČOPAR


Občina Krško


Poglejte tudi