Krški svetniki potrdili program gospodarskih javnih služb

Krški svetniki potrdili program gospodarskih javnih služb Grafika: ePosavje

Občinski svet Občine Krško je na svoji redni seji potrdil program gospodarskih javnih služb in sklep o zaračunanih cenah s področja komunale.

Novogradnja na kanalizacijskem sistemu Senovo

Za gospodinjstva, ki so priključena na komunalno omrežje bodo v povprečju višje za 2,8 evra, za tista, ki niso, pa za bodo dražje za približno evro na mesec.  Jože Leskovar, direktor Sektorja komunale na Kostaku je izpostavil, da imajo v načrtu nekaj obnov dotrajanega omrežja, ki jih bodo predvidoma izvedli v letošnjem letu. V načrtu pa je tudi novogradnja na kanalizacijskem sistemu na Senovem in obnove na vodovodnem sistemu ob prevzemu vaških vodovodov v upravljanje.

  VIDEOZAPIS


Ansat TV


Poglejte tudi