V Sevnici se je sestal Svet krajevnih skupnosti

V Sevnici se je sestal Svet krajevnih skupnosti Foto: arhiv ePosavje

V prostorih Trškega dvorca pri Občini Sevnica se je včeraj sestal Svet krajevnih skupnosti. Svet z namenom obravnave skupnih tem in vsebin sestavlja 11 predsednikov vseh krajevnih skupnosti sevniške občine, izmed katerih je bila za predsednico v tem mandatu imenovana Stanka Žičkar.

Med točkami dnevnega reda so prisotni z vodstvom občinske uprave obravnavali vsebine enotnega upravnega in finančnega poslovanja krajevnih skupnosti, kar ureja pravilnik o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti.

Občinska uprava z nudenjem strokovne podpore krajevnim skupnostim zagotavlja kakovostno delo z vidika upravnega in finančnega poslovanja, kamor med drugim sodijo naloge s področij izvrševanja finančnih načrtov, javnega naročanja, administracije, upravljanja s premičnim in nepremičnim premoženjem in druge.

Predsedniki krajevnih skupnosti so poleg navedenih obravnavali tudi načrtovane spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest ter vsebine s področij reševanja odpadnih voda, vodooskrbe, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter gospodarjenja z nepremičninami.

Občina Sevnica


Poglejte tudi