SEVNICA: Tretja obširnejša sprememba OPN (VIDEO)

SEVNICA: Tretja obširnejša sprememba OPN (VIDEO) Grafika: Ansat TV

Člani sevniškega občinskega sveta so se seznanili s postopkom priprave tretje obširnejše spremembe osrednjega prostorskega akta, Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica.

Občinski prostorski načrt je bil sprejet v letu 2012, dopolnjen v lanskem letu, zdaj pa je v vnovičnem postopku usklajevanja.  V času zbiranja pobud je prispelo okoli 380 pobud zainteresirane javnosti.

Svetniki so na seji na pobudo Občine Sevnica in zasebnih investitorjev potrdili tudi predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod. V prvi obravnavi je bil tudi predlog o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitve takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe.

  VIDEOZAPIS


Ansat TV


Poglejte tudi