V Krškem predavanje o kulturni dediščini (18:00, Mestni muzej)

V Krškem predavanje o kulturni dediščini (18:00, Mestni muzej) Mozaik iz Neviodunuma, Foto: arhiv PMB

Muzejska svetnica in univerzitetna predavateljica Verena Perko deluje v Gorenjskem muzeju in na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je vzpodbudila organizacijo heritološkega študija.

Doktorat na področju rimske zgodovine je zagovarjala na Univerzi v Ljubljani, pod mentorstvom prof. Tomislava Šole pa je svoj drugi doktorat s področja muzeologije dosegla na Univerzi v Zagrebu. Poznamo jo kot izjemno predavateljico, v Mestnem muzeju Krško pa bo v sklopu obeleževanja 9. obletnice ponovne vzpostavitve muzejske službe izpostavila pomen varovanja in prezentiranja kulturne dediščine za oblikovanje identitete.

ddr. Verena Perko
Kulturna dediščina kot temelj lokalne, regionalne in nacionalne identitete

strokovno predavanje
torek, 26. 3., ob 18. uri v Mestnem muzeju Krško

Vir: Kulturni dom Krško


Poglejte tudi