Občni zbor Društva Sonček Posavje (FOTO)

Občni zbor Društva Sonček Posavje (FOTO) Foto: Društvo Sonček Posavje

Društvo Sonček Posavje je humanitarno in invalidsko društvo, ki združuje osebe s cerebralno paralizo in ostalimi motnjami v razvoju, njihove družine, strokovne delavce in sodelavce ter podporne člane.

Društvo Sonček Posavje je humanitarno in invalidsko društvo, ki združuje osebe s cerebralno paralizo in ostalimi motnjami v razvoju, njihove družine, strokovne delavce in sodelavce ter podporne člane. O lanskoletnem delu in aktivnostih sta na občnem zboru pripovedovali predsednica Društva Sonček Posavje in predsednica nadzornega organa Jožica Hotko.

Vsekakor jim ni bilo dolgčas, saj so bili zelo aktivni na mnogih področjih. Izvajali so hipoterapije, zdravstveno terapevtske kolonije, obnovitvene kolonije, letni program, aktivno preživljanje prostega časa, počitniško varstvo,...veliko športnih aktivnosti kot so prilagojeno smučanje, potapljanje, pohodništvo, bowlling, plavanje, vadbo za gibalno ovirane,....se srečali s prijatelji, sorodniki in podporniki ob koncu leta, pripravili kostanjev piknik z motoristi, aktivni športni dan, pustno rajanje,...osebno asistenco. To se le nekatere aktivnosti, ki pa v vsakodnevnem življenju našim sončkom pomenijo veliko. Predsednica je poudarila, da so bili uspešni v lanskem letu na NATO razpisu in pridobili dodatna donatorska sredstva za vodne aktivnosti,...Pridobili smo tudi izvajanje osebne asistence. Da je njihovo življenje vsestransko dejavno, pa gredo zasluge tudi naši zelo dobri ekipi staršev in prostovoljcev, ter Poklicni gasilski enoti Krško, ki vseskozi pomagajo zastavljen program dopolnjevati in izvajati....brez vseh aktivnih članov v programu nam ne bi uspelo. Za to delo namenijo nemalo prostovoljnih ur, da so sončki na svoji poti k samostojnosti čim bolj uspešni.

Društvo Sonček Posavje vseskozi strmi za boljše in kvalitetnejše življenje oseb s posebnimi potrebami, pripravljen je skladno s programskimi smernicami in akti in željah članov društva ter sledimo strateškim ciljem Zveze Sonček. V program dela za 2019 so zajeti vsi osnovni cilji društva, razporejeni po področjih in programih. Člani Društva Sonček so drugačni in zato je potreben pristop do članov, ki bazira predvsem na človeškem odnosu, z veliko sočutja, posluha in individualnem programu posameznika.

Prioriteta Društva Sonček Posavje bo predvsem na skrbi za člane, ki imajo motnje v razvoju in njihovih sorojencih, s tem da jim omogočimo čim več aktivnosti, katerih so zaradi bolezni prikrajšani v vsakdanjem življenju. Poskrbeli bomo tudi za sprostitev in razbremenitev staršev in skrbnikov, ki so tudi v velikih primerih prikrajšani življenja normalnih zdravih družin. Velik poudarek bomo dajali tudi na sorojence, kajti opažamo, da tudi oni rabijo čas za sprejemanje, čas zase, to se kaže predvsem v najstniških letih in tudi zanje je potrebno poskrbeti. Vedno znova se srečujemo ob dogodkih skozi celo leto.

Srečujemo se tudi z vsakodnevnimi problemi in res je, da Občina Krško izredno veliko pozornosti namenja našemu društvu in podpira naše delovanje skozi celo leto, za kar smo jim zelo hvaležni. Prav tako tudi Občina Brežice in občina Sevnica, saj združujemo člane iz celega Posavja. Skozi celo leto se bomo trudili, da se z delom dokažemo, da postanemo še bolj prepoznavni, da ustvarjamo dogodke in s tem dokažemo naše delo, sodelovali bomo pri občinskih praznikih naših Občin in se trudili za pridobivanje donacij, da bomo lahko program nemoteno izpeljali po zastavljenih ciljih. Društvo bo izvajalo tudi druge nove aktivnosti, glede na potrebe in želje naših članov.

Društvo Sonček Posavje

FOTOGRAFIJE (8)


Poglejte tudi