Soočenje kandidatov za župana občine Krško (VIDEO)

Soočenje kandidatov za župana občine Krško (VIDEO) Soočenje ob 20:30 na Ansat TV in ePosavje.com

Ob 20.30 uri si lahko na televiziji Ansat TV in spletnem mestu ePosavje.com ogledate soočenje kandidatov za župana Občine Krško, v katerem so se predstavili Dušan Dornik (SMC), Božidar Resnik (Dobra država), aktualni župan Miran Stanko (SLS) in Aleš Suša (Levica). Kaj so povedali kandidati? Kako vidijo prihodnje štiriletno obdobje?

Soočenje županskih kandidatov

Na Ansat TV in ePosavje.com

O gospodarstvu

Kako županski kandidati vidijo gospodarstvo in gospodarske razmere v krški občini? Resnik pravi, da energetika predstavlja okostje vsega, mnogo je podjetij, ki so vezanih nanjo in da je ostalih podjetij premalo. Stanko je spomnil na malo podjetništvo, o poslovnih conah pa, da so lepo polne in da bodo na območju poslovne cone na Drnovem začeli z gradnjo kablovoda, s katerim bodo zagotovili dovolj električne energije. Suša si želi, da bi tudi druge gospodarske panoge imele možnost takšne pogoje dela in plačila, kot jih ima energetika. O poslovnih conah pravi, da vsi tekmujemo med seboj, Brežičani s Krčani in naprej proti Ljubljani. Dornik je dodal, da je v krški občini veliko malega gospodarstva in obrtnikov, ki bi jim pomagal preko subvencij, vzpostavil pa bi sistem certifikata kakovosti.

  SOOČENJE - KRŠKO


O mladih kadrih in izboljšanju potenciala

Kako bi kandidati za župana zadržali mlade kadre v občini in kako bi izboljšali njihove potenciale? Stanko pravi, da je današanji razpon študijev ogromen in da se ljudje odločajo za številne poklice. Mlade bi zadržal s povečevanjem možnosti dela najrazličnejšim podjetjem in z vzpodbujanjem podjetjij z drugimi poklici, ki jih trenutno ni v občini, kadri pa odhajajo na delo izven občine. Suša dodaja, da je mladim treba ponuditi dobre možnosti, Občina Krško pa, "ker ima nadpovprečno velik proračun, bi lahko del teh sredstev usmerila v dodatno zaposlovanje v javnih zavodih s področje kulture in turizma, ki bi jih lahko razvijali kot posebnost in tako postala privlačna za obiskovalce." Dornik bo tem doda, »če bomo pridobili družbe z visoko dodano vrednostjo, bomo pridobili delovna mesta z visoko dodano in vrednostjo in jih tako obdržali.« Resnik je omenil obliko žepnine, ki bi bila vzvod za zadržanje mladih tukaj, povečal bi štipendijski fond, štipendijsko shemo pa ocenjuje kot dober korak.

Soočenje kandidatov za župana občine Krško si lahko na Ansat TV pogledate v torek ob 20.30 uri, v sredo ob 9. in 18. uri ter v petek ob 20. uri.

In zakaj so se odločili za kandidaturo?

»Krškemu želim povrniti mesto, ki ga je včasih že imelo,« je Resnik izpostavil glavni razlog za kandidaturo. Stanko pravi, da je bilo v zadnjjih letih v občini veliko narejenega in bi želel nadaljevati politiko investicij in enakomernega razvoja. Suša dodaja, da v Posavju in Krškem čas, ko pridejo do izraza bolj leve ideje, »dobro smo zgradili infrastrukturo, zdaj je potrebno zgraditi še vsebino.« Dornik meni, da je v Krškem čas za nove ideje »in hkrati preidemo ob besed k dejanjem«.

V soočenju kandidatov za župana občine Krško so se dotaknili tudi oživitve starega mestnega jedra, vprašanju nadomestila za omejeno rabo prostora (ti. Jedrska renta), zadolževanju občine, participativnem proračunu in področju kmetijstva.

V soočenju kandidatov za župana občine Krško so se dotaknili tudi oživitve starega mestnega jedra, vprašanju nadomestila za omejeno rabo prostora (ti. jedrska renta), zadolževanju občine, participativnem proračunu in področju kmetijstva.

Termini soočenj na AnsatTV:

  • Torek, 13. november, 20:30
  • Sreda, 14. november, 9:00 in 18:00 
  • Petek, 16. november, 20:00

(bš)


Poglejte tudi